Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » ŽIVOT V OBCI » Areál Luža » Projekt a realizace areálu Luža


Projekt a realizace: Víceúčelový sportovně – kulturní areál

Projekt a poskytnutí dotace

Číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/02.00854

Předmětem projektu je nová výstavba sportovního hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a výstavba dětského koutku. Realizací projektu se dosáhne zvýšení úrovně služeb občanské vybavenosti. Víceúčelový sportovně – kulturní areál v obci Archlebov bude vybudován v  bezprostřední blízkosti kulturního zařízení.

Projekt stavby (PDF, 123 kB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod byla podepsána 5.5.2009 a projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Fotografie areálu před realizací
  Areál před realizací
Fotografie informační tabule
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Výběrové řízení a zahájení realizace

V měsíci červnu 2009 proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma SWIETELSKY s.r.o. České Budějovice. S touto firmou byla podepsána smlouva o dílo dne 21.7.2009. Zahájení prací se uskutečnilo 22.7.2009 s termínem ukončení 12.10.2009. Celkové náklady projektu byli stanoveny ve výši 3 515 666,--Kč vč. DPH 19%.

Průběh realizace

Fotografie průběhu realizace areálu Fotografie průběhu realizace areálu
Fotografie průběhu realizace areálu Fotografie průběhu realizace areálu
Fotografie průběhu realizace areálu Fotografie průběhu realizace areálu

Kolaudace a povolení užívání

V měsíci říjnu 2009 podala Obec Archlebov u zdejšího Městského úřadu ve Ždánicích, stavebního odboru návrh na kolaudaci stavby nazvané „Rekonstrukce sportovního areálu Archlebov“ povolené na základě stavebního povolení ze dne 30.7.2004. Kolaudační rozhodnutí na Víceúčelový sportovně – kulturní areál v obci Archlebov nabylo právní moci dne 5.12.2009 s tím , že se povoluje užívání vybudované stavby.

Fotografie areálu Fotografie informací tabule areálu

Poskytovatel dotace byla Evropská unie-Evropský fond pro regionální rozvoj-Investice do budoucnosti a Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod.

Logo: Evropská unie a ROP Jihovýchod


nahoru