Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Dokumenty ke stažení


Dokumenty ke stažení

Formuláře

Název formuláře Formát RTF Formát PDF
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. formát RTF (25 kB) formát PDF (69 kB)
Přiznání k místnímu poplatku ze psů formát RTF (256 kB) formát PDF (87 kB)
Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů formát RTF (133 kB) formát PDF (58 kB)
Vzor žádosti o nahlédnutí do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů formát RTF (6 kB) formát PDF (50 kB)
Vzor žádosti o nahlížení prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů formát RTF (7 kB) formát PDF (55 kB)

nahoru