Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Knihovna


Obecní knihovna

Obecní knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu Archlebov, ve dvorním traktu budovy.

Činnost knihovny se řídí Knihovním řádem, jehož přílohu tvoří také ceník služeb a poplatků.

Otevírací doba

Pondělí12.30 – 16.30
Úterý9.00 – 11.00
Středa12.30 – 16.30

Obecní knihovna v Archlebově

Knihovna je od roku 1974 umístěna v budově Obecního úřadu, ve dvorním traktu budovy.

Přírůstkový seznam knih je veden od 21.12.1976.

Od roku 1990 je vedoucím knihovníkem Ivana Maulerová.

V časovém období od 18.5. – 27.5.2011 byla provedena, za účasti pracovnic Městské knihovny v Hodoníně, revize celého knihovního fondu, tj. 6073 knih. Po revizi byly vyřazeny staré a poškozené knihy, které byly několik týdnů k rozebrání místním občanům.

K 31.12.2011 má knihovna 4444 knih, z toho naučné literatury 1299 knih (dějiny, přírodověda, botanika apod.) a krásné literatury 3145 knih (romány, pohádky, příběhy, detektivky). V tomto roce zařazuje knihovnice knihy do automatického internetového katalogu. Po zařazení všech knih si může návštěvník knihovny vyhledat všechny svazky, které odpovídají zadání autora či názvu díla a jsou ve fondu naší knihovny.

V knihovně najdete knihy naučné pro dospělé a pro mládež (např. různé encyklopedie, knihy o přírodě a zvířatech, dějiny v datech apod.) a krásnou literaturu pro dospělé a pro mládež (např. pohádky, romány, příběhy apod.). Velice oblíbené jsou knihy z výměnného fondu. Svazky zapůjčuje Městská knihovna v Hodoníně na určitou dobu.

K 31.12.2011 registrovala knihovna 59 čtenárů, z toho 13 mladších patnácti let.

Od roku 2006 je v knihovně pracoviště s připojeným internetem, který je pro všechny občany zdarma. Je zde zároveň možnost i kopírování a tištění.

Knihovna má 30 m2 plochy k užívání, otevírací doba je 10 hodin týdně a to v pondělí od 12.30 do 16.30, v úterý od 9.00 do 11.00 a ve středu od 12.30 do 16.30.

Knihy nakupuje každým rokem Městská knihovna v Hodoníně za poukázanou částku, kterou zašle Obecní úřad v Archlebově a osobně paní knihovnice. V roce 2011 celkem za 31.000,- Kč.


nahoru