Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace


Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

1. Název

Obec Archlebov

2. Důvod a způsob založení

Obec Archlebov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Organizační složky obce:
Obecní knihovna Archlebov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Archlebov

Příspěvková organizace:
Základní škola a Mateřská škola Archlebov

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Archlebov č. p. 2
69633 Archlebov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Archlebov č. p. 2
69633 Archlebov

4.3. Úřední hodiny

Pondělí7.00 – 16.30
Středa7.00 – 16.30

4.4. Telefonní čísla

518 633 522

4.5. Čísla faxu

518 633 522

4.6. Adresa internetové stránky

http://www.obecarchlebov.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@obecarchlebov.cz
Datová schránka: mzhbk9w

4.8. Další elektronické adresy

obecniurad@obecarchlebov.cz – obecní úřad
starosta@obecarchlebov.cz – starosta
ucetni@obecarchlebov.cz – účetní

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB divize Poštovní spořitelna, č.ú.: 112579643/0300

Komerční banka, č.ú.: 35-3584400297/0100

6. IČ

00284751

7. DIČ

Obec Archlebov není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

viz stránka rozpočet

9. Žádosti o informace

viz stránka žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz stránka příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

viz stránka opravné prostředky

12. Formuláře

viz stránka dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Řešení živ. situací na Portále veřejné správy

Správní obvody pro obec Archlebov:

  • obec s pověřeným obecním úřadem: Ždánice
  • obec s rozšířenou působností: Kyjov

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

viz stránka přehled používaných předpisů

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

viz stránka sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránka výroční zprávy


nahoru