Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2005


Rozpočet obce Archlebov na rok 2006

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1.235.000,00 1.235.000,00 1.236.074,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 315.000,00 315.000,00 334.014,00
1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálu 90.000,00 90.000,00 68.480,00
2212 Daň z príjmů právnických osob 1.350.000,00 1.350.000,00 1.395.326,00
1122 Daň z príjmů právnických osob 200.000,00 200.000,00 57.120,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.000.000,00 2.240.000,00 2.227.813,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 270.000,00 270.000,00 267.965,00
1341 Poplatek ze psů 6.000,00 6.000,00 5.550,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15.000,00 15.000,00 11.300,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní automat 100.000,00 100.000,00 104.722,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 90.000,00 90.000,00 86.490,00
1361 Správní poplatky 50.000,00 62.000,00 88.800,00
1511 Daň z nemovitosti 500.000,00 500.000,00 627.618,00
4112 Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu 232.800,00 232.800,00 232.800,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 0,00 177.400,00 177.372,00
4122 Neinvestiční přijaté dotace 0,00 210.900,00 210.810,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 1.100,00 1.060,41
2212 Silnice 0,00 30.000,00 25.870,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 40.000,00 40.000,00 38.802,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy 0,00 100,00 100,00
3314 Činnosti knihovnické 2.000,00 2.000,00 2.250,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 62.900,00 62.833,30
3341 Rozhlas a televize 2.000,00 2.000,00 2.060,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 5.000,00 5.000,00 1.530,00
3612 Bytové hospodářství 310.000,00 311.000,00 308.377,00
3613 Nebytové hospodářství 70.000,00 14.000,00 8.400,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení 40.000,00 40.000,00 39.732,00
3632 Pohřebnictví 5.000,00 6.500,00 6.703,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 0,00 17.400,00 16.155,00
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžeb 50.000,00 50.000,00 39.876,00
4314 Pečovatelská služba 60.000,00 60.000,00 53.290,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 0,00 1.800,00 1.800,00
6171 Činnost místní správy 15.200,00 91.600,00 88.018,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. 10.000,00 13.300,00 10.266,31
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 2.500,00 2.421,00
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obce Dražůvky 220.000,00 264.000,00 263.420,90
4121 Neinvestiční přijaté dotace od města Hodonín 0,00 23.000,00 23.000,00
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obce Věteřov 200.000,00 200.000,00 195.791,50
Celkem 7.483.000,00 8.332.300,00 8.324.011,12

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2212 Silnice 1.000.000,00 1.192.000,00 1.153.297,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních 230.000,00 200.000,00 196.582,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 90.000,00 90.000,00 79.370,80
3119 Ostat. záležitosi předškolní výchovy 1.650.000,00 1.672.000,00 1.671.919,40
3314 Činnosti knihovnické 80.000,00 103.000,00 101.650,60
3315 Činnosti muzeí a galerií 1.000,00 1.000,00 0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 7.500,00 70.400,00 70.192,30
3326 Pořízení, zarchování a obnova ho 0,00 19.000,00 1.200,00
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek 90.000,00 90.000,00 89.604,00
3341 Rozhlas a televize 20.000,00 30.000,00 28.607,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 65.000,00 72.200,00 71.859,30
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 340.000,00 340.000,00 0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 54.500,00 54.500,00 54.476,00
3429 Ostaní zájmová činnost a rekreace 12.000,00 12.000,00 11.993,50
3522 Ostatní nemocnice 0,00 10.000,00 10.000,00
3612 Bytové hospodářství 50.000,00 50.000,00 30.677,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytov. 30.000,00 15.000,00 1.000,00
3631 Veřejné osvětlení 220.000,00 220.000,00 137.472,50
3632 Pohřebnictví 10.000,00 10.000,00 5.093,30
3639 Komunální služby a územní rozvoj 4.600,00 7.800,00 6.430,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, k 30.000,00 30.000,00 29.750,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40.000,00 40.000,00 21.773,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230.000,00 230.000,00 217.028,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20.000,00 20.000,00 18.678,00
3729 Ostatní nakládání s odpadky 30.000,00 30.000,00 27.731,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 280.000,00 467.400,00 429.087,70
4314 Pečovatelská služba 200.000,00 245.000,00 236.274,60
4348 Sociální poradenství pro zdravotně postižené 20.000,00 20.000,00 14.900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 180.000,00 300.000,00 287.299,70
6112 Zastupitelstva obcí 790.000,00 790.000,00 767.022,00
6171 Činnost místní správy 1.353.400,00 1.442.400,00 1.114.120,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan. 265.000,00 265.000,00 193.246.90
6320 Pojištění funkčně nespecifikov. 25.000,00 25.500,00 25.460,00
6330 Převody vlastním fondům v rozp. 0,00 1.100,00 1.060,41
6399 Ostatní finanční operace 200.000,00 58.000,00 57.120,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 4.000,00 3.881,22
Celkem 7.633.000,00 8.242.300,00 7.180.858,71

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 900.000,00 900.000,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. - 750.000,00 - 990.000,00 - 986.243,10

nahoru