Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2006


Rozpočet obce Archlebov na rok 2006

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1.236.000,00 1.236.000,00 1.117.691,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 334.000,00 334.000,00 243.071,20
1113 Daň z příjmů fyt. osov z kapitál. majetku 68.000,00 78.000,00 77.196,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 1.395.000,00 1.395.000,00 1.429.224,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 100.000,00 100.000,00 55.380,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.227.000,00 2.227.000,00 2.268.165,00
1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 280.000,00 283.700,00 283.605,50
1341 Poplatek ze psů 5.500,00 8.500,00 7.250,00
1343 Poplatek za používání veřejného prostranství 10.500,00 10.500,00 8.930,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP 100.000,00 100.000,00 95.000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 90.000,00 90.000,00 84.640,00
1361 Správní poplatky 90.000,00 90.000,00 72.750,00
1511 Daň z nemovitosti 600.000,00 600.000,00 661.207,00
4111 Neinvestič. přijaté dotace z vše. st. sp. st. rozp. 0,00 40.500,00 40.405,00
4112 Neinvest. přijaté dotace ze st. roz. 215.200,00 215.200,00 215.181,00
4116 Ostatní neinvestič. přijaté dot. 0,00 128.100,00 114.547,00
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 140.300,00 140.280,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 960.000,00 880.000,00
4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0,00 60.000,00 60.000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 3.500,00 3.460,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 40.000,00 40.000,00 39.393,00
3119 Ostatní záležitosti předškolní a školní vzdělávání 100,00 500,00 500,00
3314 Činnosti knihovnické 2.500,00 2.500,00 1.650,00
3341 Rozhlas a televize 2.200,00 2.700,00 2.500,00
3399 Ostatní záležitosti kultury 2.000,00 4.000,00 2.840,00
3612 Bytové hospodářství 311.000,00 311.000,00 309.519,00
3613 Nebytové hospodářství 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytov. 40.000,00 40.000,00 39.732,00
3632 Pohřebnictví 7.000,00 7.000,00 5.199,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj 15.000,00 16.000,00 29.098,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 16.800,00 16.769.90
3743 Rekultivace půdy v důsl. těžeb. 50.000,00 53.200,00 53.168,00
4314 Pečovatelská služba 50.000,00 50.000,00 49.352,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná čin. 0,00 2.700,00 2.700,00
6171 Činnost místní správy 55.000,00 234.600,00 231.494,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. 12.000,00 17.000,00 16.093,05
Celkem 7.700.000,00 9.393.300,00 9.160.906,25

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1099 Ostatní výdaje na zemědělství 7.000,00 17.000,00 9.349,50
2212 Silnice 70.000,00 70.000,00 34.802,92
2219 Ostatní záležitosti pozemních 400.000,00 493.000,00 489.765,00
2321 Odvádění a čištění odpadních v 100.000,00 100.000,00 71.236,70
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy 1.900.000,00 2.123.700,00 2.111.126,00
3314 Činnosti knohovnické 80.000,00 103.000,00 92.064,70
3315 Činnosti muzeí a galerií 5.000,00 5.000,00 0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 30.500,00 0,00
3326 Pořízení, zachnování a obnova hodnot míst. kult., národ. a hist. povědomí 75.000,00 105.000,00 82.794,50
3329 Ost. záležitosti ochrany památek 15.000,00 15.000,00 0,00
3341 Rozhlas a televize 50.000,00 50.000,00 15.762,50
3399 Ostatní záležitosti kultury 82.500,00 86.000,00 57.798,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 266.000,00 147.900,00 0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40.000,00 40.000,00 38.994,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10.500,00 10.500,00 6.400,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3612 Bytové hospodářství 4.050.000,00 4.089.000,00 4.043.509,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytov 30.000,00 30.000,00 4.054,00
3631 Veřejné osvětlení 175.000,00 175.000,00 78.341,00
3632 Pohřebnicví 7.000,00 7.000,00 4.626,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 237.000,00 237.000,00 11.070,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35.000,00 35.000,00 27.110,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 262.000,00 272.000,00 271.024,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30.000,00 30.000,00 4.476.50
3729 Ostatní nakládání s odpady 40.000,00 60.000,00 57.767,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 220.000,00 308.100,00 190.041,00
4314 Pečovatelká služba 150.000,00 150.000,00 126.831,60
4348 Sociální poradenství pro zdravotně postižené 12.000,0 12.000,00 10.800,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 200.000,00 280.000,00 255.671,80
6112 Zastupitelstva obcí 850.000,00 852.600,00 851.787,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 20.500,00 12.585,00
6115 Volby do zastupitelstev územ. samospráv. celků 0,00 20.000,00 15.476,00
6171 Činnost místní správy 1.002.000,00 1.167.000,00 1.088.631,74
6310 Obecní příjmy a výdaje z fin. operací 450.000,00 450.000,00 319.274,43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26.000,00 26.000,00 25.460,00
6330 Převody vlastním fondům v rozp. 0,00 960.000,00 880.000,00
6399 Ostatní finanční operace 100.000,00 92.500,00 55.380,00
Celkem 11.000.000,00 12.693.300,00 11.397.265,89

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
8123 Dlouhodobé přijaté prostředky 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 - 1.601.096,70

nahoru