Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2007


Rozpočet obce Archlebov na rok 2007

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 1.325.000,00 1.325.000,00 1.288.388,76
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 117.000,00 331.900,00 307.437,68
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 76.000,00 91.000,00 88.044,26
1121 Daň z příjmů právnických osob 1.598.000,00 1.598.000,00 1.527.127,45
1122 Daň z příjmů právnických osob 140.000,00 100.000,00 136.320,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.433.000,00 2.424.400,00 2.406.305,00
1334 Odvody za onětí půdy ze zeměd. 0,00 300,00 258,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 300.000,00 300.000,00 280.194,00
1341 Poplatek ze psů 8.000,00 9.000,00 8.400,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00 10.000,00 8.180,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP 100.000,00 100.000,00 80.000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 90.000,00 90.000,00 79.759,00
1361 Správní poplatky 75.000,00 75.000,00 62.150,00
1511 Daň z nemovitosti 700.000,00 700.000,00 623.870,98
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 224.800,00 224.800,00 224.845,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0,00 90.900,00 84.417,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky 350.000,00 473.500,00 473.429,30
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Město Hodonín 0,00 24.000,00 24.000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Násedlovice 0,00 11.100,00 11.055,60
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov 300.000,00 300.000,00 288.927,20
4122 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 263.500,00 263.458,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 960.000,00 960.000,00 960.000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 0,00 67.000,00 66.461,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 40.000,00 72.000,00 69.375,00
3113 Základní školy 41.000,00 43.400,00 43.380,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 200,00 200,00 200,00
3314 Činnosti knihovnické 2.000,00 2.000,00 1.660,00
3341 Rozhlas a televize 3.000,00 3.000,00 2.190,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 3.516.800,00 3.516.333,70
3612 Bytové hospodářství 309.000,00 341.000,00 339.964,00
3613 Nebytové hospodářství 12.000,00 12.000,00 7.200,00
3632 Pohřebnictví 7.000,00 7.000,00 5.437,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15.000,00 20.800,00 20.176,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 62.000,00 76.100,00 76.028,50
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti 60.000,00 0,00 0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 7.000,00 7.000,00
4351 Osob. asistence, pečovateslká sl. a podpora sam. bydlení 50.000,00 50.000,00 48.042,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č. 0,00 2.700,00 2.550,00
6171 Činnost místní správy 60.000,00 70.500,00 67.740,29
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17.000,00 17.900,00 17.351,78
Celkem 9.445.000,00 13.851.800,00 13.517.656,50

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 10.000,00 10.000,00 9.998,50
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10.000,00 10.000,00 9.323,50
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 10.000,00 10.000,00 6.263,00
2212 Silnice 30.000,00 50.000,00 25.885,32
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 350.000,00 508.000,00 479.758,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100.000,00 100.000,00 69.483,05
3113 Základní školy 15.000,00 1.015.000,00 6.292,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 2.180.000,00 2.200.000,00 2.085.819,00
3314 Činnosti knihovnické 100.000,00 124.000,00 114.798,90
3319 Ostatní záležitosti kultury 8.000,00 8.000,00 6.500,00
3330 Činnosti fegistrovaných církví a náboženských společ. 30.000,00 33.000,00 33.000,00
3341 Rozhlas a televize 25.000,00 25.000,00 10.696,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 150.000,00 2.409.400,00 2.370.378,50
3399 Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 60.000,00 60.000,00 40.970,30
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 41.000,00 41.000,00 37.400,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 11.000,00 11.000,00 10.170,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3612 Bytové hospodářství 120.000,00 152.000,00 134.200,00
3631 Veřejné osvětlení 120.000,00 185.500,00 183.561,00
3632 Pohřebnictví 7.000,00 252.100,00 245.632,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12.000,00 13.000,00 12.958,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35.000,00 35.000,00 19.303,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 290.000,00 304.000,00 304.008,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 62.000,00 66.000,00 65.510,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 65.000,00 65.000,00 45.411,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 280.000,00 368.600,00 295.647,60
4351 Osob. asistence, pečovatelská sl. a podpora sam. bydlení 100.000,00 85.000,00 75.000,00
5512 Požární ochrava - dobrovolná část 200.000,00 320.300,00 319.644,20
6112 Zastupitelstva obcí 820.000,00 925.500,00 890.790,00
6171 Činnost místní správy 1.182.000,00 1.390.500,00 1.092.516,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 325.000,00 325.000,00 261.933,98
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26.000,00 26.000,00 25.787,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 960.000,00 960.000,00 960.000,00
6399 Ostatní finanční operace 100.000,00 140.000,00 136.320,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 12.400,00 12.344,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 500,00 440,00
Celkem 7.865.000,00 12.271.800,00 10.428.743,48

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 220.000,00 220.000,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 1.762.527,60

nahoru