Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2008


Rozpočet obce Archlebov na rok 2008

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 1.350.000,00 1.350.000,00 1.328.374,71
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 320.000,00 320.000,00 234.008,25
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 92.000,00 117.000,00 14.856,19
1121 Daň z příjmů právnických osob 1.600.000,00 2.300.000,00 1.988.372,55
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 990.000,00 990.000,00 989.520,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.500.000,00 2.900.000,00 2.757.466,97
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 350.000,00 350.000,00 346.831,00
1341 Poplatek ze psů 10.000,00 10.000,00 9.150,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00 10.000,00 7.822,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP 100.000,00 100.000,00 80.000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 90.000,00 112.000,00 111.040,00
1361 Správní poplatky 75.000,00 75.000,00 62.700,00
1511 Daň z nemovitosti 650.000,00 650.000,00 641.009,27
4111 Neinvestič. přijaté dotace z vše. st. sp. st. rozp. 0,00 20.000,00 20.000,00
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 214.100,00 214.100,00 214.100,00
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery 0,00 232.500,00 232.222,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky 350.000,00 275.000,00 274.455,60
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Násedlovice 30.000,00 30.000,00 21.000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov 300.000,00 300.000,00 252.988,90
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Město Hodonín 0,00 25.000,00 25.000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 549.500,00 549.456,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 980.000,00 990.000,00 990.000,00
4222 Investiční přijaté transfery 0,00 405.000,00 405.000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 70.000,00 80.000,00 79.753,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 5.000,00 1.900,00
2321 Odvádění a čštění odpadních vod a nakládání s kaly 70.000,00 80.000,00 79.651,00
3113 Základní školy 50.000,00 50.000,00 44.742,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 200,00 200,00 200,00
3314 Činnosti knihovnické 2.000,00 2.000,00 1.460,00
3341 Rozhlas a televize 3.000,00 3.000,00 1.660,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3.000,00 2.800,00 300,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 200,00 120,00
3612 Bytové hospodářství 309.000,00 309.000,00 308.448,00
3613 Nebytové hospodářství 5.000,00 10.000,00 7.792,00
3632 Pohřebnictví 7.700,00 7.700,00 3.412,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20.000,00 49.500,00 42.716,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80.000,00 80.000,00 77.129,29
4351 Osob. asistence, pečovateslká sl. a podpora sam. bydlení 55.000,00 60.000,00 57.960,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 0,00 2.000,00 1.720,00
6171 Činnost místní správy 70.000,00 70.000,00 61.429,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20.000,00 35.000,00 28.361,52
Celkem 10.776.000,00 13.171.500,00 12.454.127,46

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 10.000,00 10.000,00 8.935,00
2212 Silnice 30.000,00 30.000,00 4.643,60
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400.000,00 820.000,00 794.991,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 27.000,00 57.000,00 39.048,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100.000,00 100.000,00 66.525,45
3113 Základní školy 15.000,00 1.597.000,00 13.030,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 2.700.000,00 2.7000.000,00 2.361.230,61
3314 Činnosti knihovnické 100.000,00 125.000,00 99.092,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 408.000,00 458.000,00 447.026,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kulturního … 0,00 76.000,00 76.000,00
3341 Rozhlas a televize 25.000,00 30.000,00 27.801,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 20.000,00 20.000,00 12.347,80
3399 Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100.000,00 120.000,00 94.928,80
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 43.000,00 42.756,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 43.600,00 43.600,00 42.614,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 6.000,00 56.000,00 13.140,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15.000,00 15.000,00 8.113,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 1.400,00 1.400,00 1.400,00
3612 Bytové hospodářství 80.000,00 80.000,00 22.398,50
3631 Veřejné osvětlení 230.000,00 230.000,00 177.556,00
3632 Pohřebnictví 260.000,00 260.000,00 256.385,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1.300,00 1.300,00 804,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25.000,00 25.000,00 20.019,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 330.000,00 330.000,00 301.808,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80.000,00 80.000,00 67.732,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 60.000,00 60.000,00 52.875,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 260.000,00 300.400,00 241.190,66
4351 Osob. asistence, pečovatelská sl. a podpora sam. bydlení 110.000,00 110.000,00 130.337,00
5512 Požární ochrava - dobrovolná část 400.000,00 430.500,00 348.761,66
6112 Zastupitelstva obcí 900.000,00 900.000,00 838.325,00
6115 Volby do zastupitelstev územ. samospráv. celků 0,00 20.000,00 15.259,00
6171 Činnost místní správy 1.199.500,00 1.173.500,00 1.061.911,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300.000,00 300.000,00 199.618,61
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 28.000,00 28.000,00 26.297,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 980.000,00 990.000,00 990.000,00
6399 Ostatní finanční operace 990.000,00 990.000,00 989.520,00
Celkem 10.263.000,00 12.658.500,00 9.915.107,23

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 1.287.000,00 1.287.000,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 1.812.684,00

nahoru