Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2009


Rozpočet obce Archlebov na rok 2009

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 1.330.000,00 1.330.000,00 1.269.603,20
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 234.000,00 234.000,00 172.827,56
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 115.000,00 115.000,00 113.695,83
1121 Daň z příjmů právnických osob 2.000.000,00 1.838.400,00 1.414.852,33
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 143.500,00 143.500,00 143.430,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.760.000,00 2.760.000,00 2.669.655,13
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 350.000,00 350.000,00 346.229,00
1341 Poplatek ze psů 10.000,00 10.000,00 9.850,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00 10.000,00 9.260,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP 100.000,00 100.000,00 61.648,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 120.000,00 120.000,00 84.918,00
1361 Správní poplatky 75.000,00 75.000,00 61.500,00
1511 Daň z nemovitosti 650.000,00 811.600,00 811.516,96
4111 Neinv. přijaté transfery z všeo. 0,00 17.300,00 17.300,00
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 199.100,00 199.100,00 199.100,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR UZ 13234 99.000,00 150.500,00 150.314,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky 290.000,00 410.000,00 404.519,80
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Násedlovice 20.000,00 20.000,00 15.300,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov 300.000,00 300.000,00 251.176,20
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Město Hodonín 25.000,00 25.000,00 25.000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 484.400,00 484.337,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 500.000,00 1.500.000,00 1.334.671,58
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 93.100,00 93.100,00 93.045,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2.500,00 6.500,00 4.600,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 80.000,00 80.000,00 71.135,00
3113 Základní školy 52.000,00 52.000,00 51.180,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 200,00 200,00 200,00
3314 Činnosti knihovnické 2.000,00 2.000,00 1.530,00
3341 Rozhlas a televize 2.000,00 2.500,00 2.240,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 1.000,00 1.000,00 0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200,00 200,00 120,00
3612 Bytové hospodářství 309.000,00 309.000,00 308.448,00
3613 Nebytové hospodářství 10.000,00 10.000,00 7.200,00
3632 Pohřebnictví 10.000,00 30.000,00 29.748,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 205.000,00 205.000,00 205.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20.000,00 62.000,00 60.118,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80.000,00 80.000,00 70.206,50
4351 Osob. asistence, pečovateslká sl. a podpora sam. bydlení 58.000,00 58.000,00 57.960,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 10.000,00 284.000,00 2.730,00
6171 Činnost místní správy 70.000,00 70.000,00 54.185,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30.000,00 42.000,00 33.246,08
Celkem 10.365.600,00 12.391.300,00 11.103.596,17

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 15.000,00 15.000,00 14.995,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 12.000,00 12.000,00 11.793,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 10.000,00 10.000,00 9.402,00
2212 Silnice 250.000,00 462.000,00 414.204,45
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50.000,00 50.000,00 1.245,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 43.100,00 43.100,00 43.050,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 80.000,00 80.000,00 52.184,85
3113 Základní školy 1.600.000,00 1.923.500,00 1.923.059,45
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 2.800.000,00 2.800.000,00 2.718.080,40
3314 Činnosti knihovnické 65.000,00 65.000,00 46.341,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 80.000,00 11.000,00 9.500,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kulturního … 20.000,00 20.000,00 0,00
3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společ. 71.000,00 71.000,00 70.000,00
3341 Rozhlas a televize 50.000,00 50.000,00 23.166,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 20.000,00 109.000,00 90.185,00
3399 Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 124.300,00 124.300,00 57.095,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3.011.100,00 166.300,00 166.076,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50.000,00 50.000,00 48.902,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 110.000,00 110.000,00 100.144,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15.000,00 15.000,00 13.942,00
3522 Ostatní nemocnice 5.000,00 5.000,00 0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3612 Bytové hospodářství 50.000,00 50.000,00 20.994,40
3631 Veřejné osvětlení 210.000,00 210.000,00 157.628,00
3632 Pohřebnictví 10.000,00 10.000,00 5.453,60
3633 Výstavba a údržba místních inž. 0,00 30.000,00 30.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25.000,00 30.000,00 24.944,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25.000,00 30.000,00 26.534,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 330.000,00 330.000,00 132.878,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100.000,00 100.000,00 90.677,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 120.000,00 237.000,00 212.067,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 259.000,00 259.000,00 186.107,00
4334 Pečovatelské služba pro rodinu 0,00 10.000,00 10.000,00
4351 Osob. asistence, pečovatelská sl. a podpora sam. bydlení 110.000,00 110.000,00 80.081,80
5512 Požární ochrava - dobrovolná část 300.000,00 596.400,00 336.611,99
6112 Zastupitelstva obcí 1.010.000,00 1.047.000,00 990.851,50
6117 Volby do evropského parlamentu 0,00 17.300,00 14.625,00
6171 Činnost místní správy 1.250.000,00 1.341.500,00 1.222.924,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 120.000,00 120.000,00 100.645,41
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 28.000,00 28.000,00 25.783,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500.000,00 1.500.000,00 1.334.671,58
6399 Ostatní finanční operace 143.500,00 143.500,00 143.430,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 4.800,00 4.800,00 4.741,00
Celkem 13.091.600,00 16.089.300,00 14.636.532,58

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 1.078.000,00 2.050.000,00 0,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. - 852.000,00 - 852.000,00 - 851.751,00
Celkem 2.726.000,00 3.698.000,00 1.648.249,00

nahoru