Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2010


Rozpočet obce Archlebov na rok 2010

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 1.300.000,00 1.287.000,00 1.242.090,68
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 173.000,00 186.000,00 185.632,92
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 114.000,00 114.000,00 113.748,81
1121 Daň z příjmů právnických osob 1.415.000,00 1.415.000,00 1.324.371,43
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 164.000,00 165.000,00 165.000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.670.000,00 3.070.000,00 2.901.342,33
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 350.000,00 354.000,00 342.568,00
1341 Poplatek ze psů 10.000,00 11.000,00 9.900,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00 10.000,00 8.130,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP 70.000,00 70.000,00 45.000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 90.000,00 90.000,00 51.734,00
1361 Správní poplatky 70.000,00 70.000,00 46.350,00
1511 Daň z nemovitosti 812.000,00 812.000,00 715.373,38
4111 Neinv. přijaté transfery z všeo. 0,00 52.300,00 52.222,00
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 404.600,00 404.600,00 404.600,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR UZ 13234 88.000,00 88.000,00 87.513,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky 350.000,00 425.000,00 422.422,60
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov 300.000,00 300.000,00 193.735,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Město Hodonín 0,00 25.000,00 25.000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 286.500,00 286.404,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery 0,00 45.000,00 44.865,27
4134 Převody z rozpočtových účtů 500.000,00 500.000,00 250.000,00
4222 Investiční přijaté transfery 0,00 390.000,00 390.000,00
4223 Investiční přijaté transfery 0,00 2.935.000,00 2.934.400,06
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 100.000,00 107.000,00 106.337,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 80.000,00 80.000,00 70.929,00
3111 Předškolní zařízení 0,00 3.600,00 3.600,00
3113 Základní školy 55.000,00 55.000,00 54.828,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 200,00 200,00 200,00
3314 Činnosti knihovnické 2.000,00 2.000,00 1.090,00
3341 Rozhlas a televize 2.500,00 2.500,00 1.360,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 17.000,00 16.755,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200,00 200,00 120,00
3612 Bytové hospodářství 309.000,00 309.000,00 308.448,00
3613 Nebytové hospodářství 12.000,00 12.000,00 4.800,00
3632 Pohřebnictví 20.000,00 20.000,00 9.295,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25.000,00 40.000,00 26.352,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80.000,00 80.000,00 76.214,00
4351 Osob. asistence, pečovateslká sl. a podpora sam. bydlení 58.000,00 58.000,00 57.960,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 280.000,00 290.000,00 284.810,00
6171 Činnost místní správy 60.500,00 78.900,00 76.494,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35.000,00 32.600,00 17.269,27
Celkem 10.010.000,00 14.293.400,00 13.359.264,81

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 10.000,00 10.000,00 9.975,00
2212 Silnice 800.000,00 1.040.000,00 1.000.934,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50.000,00 100.000,00 30.380,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 44.000,00 44.000,00 43.750,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 280.000,00 490.000,00 344.450,00
3113 Základní školy 50.000,00 50.000,00 7.806,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00
3314 Činnosti knihovnické 30.000,00 55.000,00 40.283,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 9.000,00 9.000,00 6.500,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kulturního … 21.000,00 21.000,00 0,00
3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společ. 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3341 Rozhlas a televize 50.000,00 50.000,00 10.492,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 50.000,00 50.000,00 16.562,00
3399 Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 150.000,00 150.000,00 115.214,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 250.000,00 1.118.300,00 1.024.193,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50.000,00 70.000,00 58.364,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 50.000,00 47.798,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15.000,00 15.000,00 10.268,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3612 Bytové hospodářství 50.000,00 50.000,00 21.305,00
3631 Veřejné osvětlení 200.000,00 238.000,00 219.894,00
3632 Pohřebnictví 25.000,00 25.000,00 17.128,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
DSO Mikroregion Ždánicko
5.000,00
8.800,00
7.000,00
33.800,00
6.931,00
33.800,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.000,00 30.000,00 24.016,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150.000,00 150.000,00 136.106,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100.000,00 100.000,00 83.160,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 266.000,00 286.000,00 264.168,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200.000,00 260.000,00 206.107,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem 0,00 2.000,00 2.000,00
4334 Pečovatelská služba pro rodinu 0,00 10.000,00 10.000,00
4351 Osob. asistence, pečovatelská sl. a podpora sam. bydlení 90.000,00 100.000,00 90.110,60
5512 Požární ochrava - dobrovolná část 500.000,00 636.500,00 505.539,42
6112 Zastupitelstva obcí 1.250.000,00 1.250.000,00 892.210,75
6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 18.300,00 15.193,50
6115 Volby do zastupitelstvev územ. 0,00 30.000,00 21.110,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa 0,00 4.000,00 0,00
6171 Činnost místní správy
Město Kyjov
1.400.000,00
4.500,00
1.960.700,00
4.500,00
1.375.764,63
4.500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110.000,00 110.000,00 71.391,32
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40.000,00 42.600,00 42.510,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500.000,00 500.000,00 250.000,00
6399 Ostatní finanční operace 164.000,00 165.000,00 165.000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 2.700,00 2.700,00 2.675,00
Celkem 9.876.000,00 12.259.400,00 10.148.589,42

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 550.000,00 550.000,00 0,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjč. prostř. 0,00 600.000,00 200.000,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. - 684.000,00 - 3.184.000,00 - 3.184.000,00
Celkem - 134.000,00 - 2.034.000,00 - 2.984.000,00

nahoru