Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2011


Rozpočet obce Archlebov na rok 2011

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 1.242.000,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 185.000,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 114.000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 1.324.000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 200.000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.900.000,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 345.000,00
1341 Poplatek ze psů 10.000,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP 60.000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 50.000,00
1361 Správní poplatky 50.000,00
1511 Daň z nemovitosti 715.000,00
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 357.600,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky 350.000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov 200.000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 250.000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 110.000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 75.000,00
3111 Předškolní zařízení 3.600,00
3113 Základní školy 55.000,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 200,00
3314 Činnosti knihovnické 1.400,00
3341 Rozhlas a televize 2.000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 20.000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200,00
3612 Bytové hospodářství 309.000,00
3613 Nebytové hospodářství 5.000,00
3632 Pohřebnictví 10.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20.000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80.000,00
4351 Osob. asistence, pečovateslká sl. a podpora sam. bydlení 58.000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 5.000,00
6171 Činnost místní správy 73.000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20.000,00
Celkem 9.210.000,00

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 10.000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10.000,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 10.000,00
2212 Silnice 250.000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 350.000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 44.000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 120.000,00
3113 Základní školy 50.000,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 2.855.000,00
3314 Činnosti knihovnické 30.000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 8.000,00
3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společ. 50.000,00
3341 Rozhlas a televize 30.000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 10.000,00
3399 Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80.000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50.000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50.000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100.000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18.000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 5.000,00
3612 Bytové hospodářství 70.000,00
3631 Veřejné osvětlení 300.000,00
3632 Pohřebnictví 20.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
DSO Mikroregion Ždánicko
60.000,00
17.400,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150.000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100.000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 280.000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 450.000,00
4351 Osob. asistence, pečovatelská sl. a podpora sam. bydlení 300.000,00
5512 Požární ochrava - dobrovolná část 350.000,00
6112 Zastupitelstva obcí 900.000,00
6171 Činnost místní správy
Město Kyjov
1.400.600,00
4.000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100.000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50.000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 250.000,00
6399 Ostatní finanční operace 200.000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 22.000,00
Celkem 9.184.000,00

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 858.000,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. - 884.000,00
Celkem - 26.000,00

nahoru