Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2012


Rozpočet obce Archlebov na rok 2012

Příjmy

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 1.300.000,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti 70.000,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 120.000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 1.275.000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 200.000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2.900.000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu 350.000,00
1341 Poplatek ze psů 11.000,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP 20.000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 12.000,00
1361 Správní poplatky 35.000,00
1511 Daň z nemovitosti 750.000,00
4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 338.700,00
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery - UZ 13234 18.000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky 330.800,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov 140.000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Želetice 6.000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 4.000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 130.000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 70.000,00
3111 Předškolní zařízení 3.600,00
3113 Základní školy 55.000,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 200,00
3314 Činnosti knihovnické 1.400,00
3341 Rozhlas a televize 2.000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 11.000,00
3612 Bytové hospodářství 309.000,00
3613 Nebytové hospodářství 7.300,00
3632 Pohřebnictví 5.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70.000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80.000,00
4351 Osob. asistence, pečovateslká sl. a podpora sam. bydlení 58.000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 2.000,00
6171 Činnost místní správy 120.000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25.000,00
Celkem 8.840.000,00

Výdaje

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10.000,00
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 10.000,00
2212 Silnice 500.000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30.000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 43.000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 120.000,00
3113 Základní školy 50.000,00
3119 Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. 3.100.000,00
3314 Činnosti knihovnické 25.000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 8.000,00
3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společ. 120.000,00
3341 Rozhlas a televize 30.000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 10.000,00
3399 Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80.000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 60.000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50.000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100.000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18.000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 3.000,00
3612 Bytové hospodářství 50.000,00
3631 Veřejné osvětlení 300.000,00
3632 Pohřebnictví 10.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
DSO Mikroregion Ždánicko
Územní plán obce
200.000,00
25.800,00
116.000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150.000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100.000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 250.000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Péče o vzhled obcí a veř. zel. - UZ 13234
350.000,00
18.000,00
4351 Osob. asistence, pečovatelská sl. a podpora sam. bydlení 150.000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 10.000,00
5512 Požární ochrava - dobrovolná část 500.000,00
6112 Zastupitelstva obcí 750.000,00
6171 Činnost místní správy
Neinvest. transf. obcím - Město Kyjov
1.500.000,00
4.500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15.000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45.000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4.000,00
6399 Ostatní finanční operace 200.000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 4.700,00
Celkem 9.140.000,00

Financování

Paragraf Položka Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění
8115 Počáteční zůstatek na účtu 300.000,00
Celkem 300.000,00

nahoru