Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Spolky a sdružení


Spolky a sdružení v obci Archlebov

Český zahrádkářský svaz

Myslivecké sdružení Ochoz Archlebov

Naše myslivecké sdružení má v obci dlouholetou tradici.

V roce 1979 jsme společně s MS Žarošice a MS Dražůvky vytvořili jednu honitbu, která kopírovala pozemky obdělávané JZD Žarošice. Tato honitba měla 2173 ha.

V důsledku změn hospodaření došlo v roce 1993 k rozdělení na původní myslivecká sdružení a naše myslivecké sdružení hospodaří nyní na 824 ha. Z toho je 785 ha orné půdy, 34 ha lesa a 5 ha vodní plochy.

Normované stavy zvěře jsou 46 ks srnčí, 123 ks bažantí a 115 ks zaječí zvěře.

Odlov je prováděn podle přírustků jednotlivých druhů zvěře a jde ročně o: 15 ks srnčí a 35 ks bažantí zvěře. Zajíce pro nízský stav naše myslivecké sdružení neloví. Odlov prasete divokého je prováděn podle zákona o myslivosti a to celoročně pouze sele a lončák. Průměrně ulovíme ročně 5 – 6 kusů.

Pro řádný výkon práva myslivosti jsme povinni držet 1 psa ohaře, 1 norníka a 1 psa na dohledávání zvěře spárkaté.

Naším hlavním úkolem je především péče o zvěř a přírodu. Na dobu strádání zvěře (hlavně zimní období) připravujeme krmivo jaderné i objemové. Během roku, dle potřeby, provádíme přikrmování a ozdravování zvěre.

Vlastníme také mysliveckou chatu a její údržba vyžaduje značné úsilí. Je využívána členy našeho mysliveckého sdružení.

K dnešnímu dni máme 16 členů – 11 je z Archlebova, 5 přespolních.

V budoucnu se chceme více zaměřit na práci s mládeží, abychom si vychovali své nástupce – nové milovníky přírody a myslivosti.

Sbor dobrovolných hasičů Archlebov

Více informací o SDH Archlebov naleznete na adrese sdharchlebov.unas.cz

Klub rodičů a přátel při ZŠ Archlebov

Klub rodičů a přátel při ZŠ Archlebov je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.

Sdružení prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců, pomáhá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. Členové klubu se zaměřují především na mimoškolní aktivity žáků a péči o jejich volný čas.

Členy klubu mohou být rodiče žáků školy a další fyzické osoby starší 18 let, případně právnické osoby. Členství v klubu vzniká na základě dobrovolného zájmu o činnost klubu a zaniká vystoupením člena písemným oznámením, u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem klubu.

Majetek klubu tvoří dobrovolné příspěvky od rodičů, každoroční finanční příspěvek od zřizovatele školy, dary a výtěžky z akcí.

Členové Klubu rodičů pořádají pro děti akce kulturního, sportovního nebo poznávacího charakteru jako Mikulášský karneval, Drakiáda, různé pěší výlety do blízkého okolí, jednodenní výlety po celé České republice a jiné. V lednu organizují spolu se základní školou již několik let školní ples, který je hojně navštěvován rodiči i bývalými žáky školy a má velmi dobrou úroveň.

TJ Sokol Archlebov

Více informací o TJ Sokol Archlebov naleznete na adrese http://archlebov.wz.cz/


nahoru