Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Úřední deska » Archiv úřední desky » Položka archivu úřední desky


Položka archivu úřední desky

Nabídka pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad

Zájemci o propachtování/nájem zveřejněných pozemků mohou požádat o tyto na základě písemné žádosti adresované na Státní pozemkový úřad, pobočka Břeclav, náměstí T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav, s uvedenímadresy trvalého bydliště a rodného čísla a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů po datu zveřejnění t.j. do 5.12.2015 (včetně). Formulář žádosti "Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospúodařit SPÚ" naleznete na internetovém portálu SPÚ www.spucr.cz, nabídka pronájmu.

Další informace poskytne Pobočka Břeclav, tel. 727 956 434 - Anna Poňuchálková.

Přiložené soubory:

Vyvěšeno dne: 6.11.2015

Sejmuto dne: 10.2.2016


nahoru