Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Výroční zprávy » Výroční zpráva za rok 2008


Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec Archlebov vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2008:

Za sledované období leden až prosinec roku 2008 nebyla na Obec Archlebov podána žádná žádost o poskytnutí informace.

V Archlebově dne 26.1.2009


nahoru