Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Žádosti o informace


Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Možnosti podání žádosti o informace

Ústně

Písemně

  • na adrese: Obec Archlebov, Archlebov 2, 696 33 Archlebov
  • faxem na tel. č.: 518 633 522

Elektronicky

Zveřejňování informací

Obec Archlebov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu
  • na internetové (elektronické) úřední desce

Poskytování informací

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

nahoru